Hãy bắt đầu bằng việc sử dụng Demo này để có những trải nghiệm đầu tiên khi tích hợp với Cổng thanh toán VNPAYQR.

Để sử dụng website demo này. Bạn có thể bấm vào đây hoặc copy địa chỉ URL bên dưới và paste vào trình duyệt web

  http://sandbox.vnpayment.vn/tryitnow/Home/CreateOrder

Thông tin thẻ test

# Thông tin thẻ Ghi chú
1
Ngân hàng: NCB
Số thẻ: 9704198526191432198
Tên chủ thẻ:NGUYEN VAN A
Ngày phát hành:07/15
Mật khẩu OTP:123456
Thành công
2
Ngân hàng: NCB
Số thẻ: 9704195798459170488
Tên chủ thẻ:NGUYEN VAN A
Ngày phát hành:07/15
Thẻ không đủ số dư
3
Ngân hàng: NCB
Số thẻ: 9704192181368742
Tên chủ thẻ:NGUYEN VAN A
Ngày phát hành:07/15
Thẻ chưa kích hoạt
4
Ngân hàng: NCB
Số thẻ: 9704193370791314
Tên chủ thẻ:NGUYEN VAN A
Ngày phát hành:07/15
Thẻ bị khóa
5
Ngân hàng: NCB
Số thẻ: 9704194841945513
Tên chủ thẻ:NGUYEN VAN A
Ngày phát hành:07/15
Thẻ bị hết hạn

Ghi chú: Trên môi trường test (thử nghiệm) chỉ sử dụng được Ngân hàng NCB. Các Ngân hàng khác do kết nối đã lâu nên môi trường test đã bị tạm đóng