DANH SÁCH NGÂN HÀNG VÀ ỨNG DỤNG LIÊN KẾT THANH TOÁN

1. Ứng dụng liên kết thanh toán quét mã VNPAYQR(Mobile banking, Ví điện tử):

- Ứng dụng Ngân hàng hỗ trợ thanh toán VNPAYQR: 33

- Ứng dụng Ví điện tử hỗ trợ thanh toán VNPAYQR: 12

2. Ứng dụng liên kết hỗ trợ thanh toán Deep-link(Gọi mở ứng dụng Ngân hàng - Ví điện tử thanh toán)

- Ứng dụng hỗ trợ deep-link: 24

3. ATM-TK nội địa:
4. Thẻ thanh toán quốc tế: