Downloads.

VNPAY cung cấp các tài liệu cần thiết để quý khách có thể có đầy đủ thông tin nhất về Cổng thanh toán VNPAY.

Trong trường hợp cần tìm hiểu thêm Quý khách vui lòng liên hệ theo địa chỉ email: kdctt@vnpay.vn để VNPAY hỗ trợ.

Tài liệu đặc tả kỹ thuật

Tài liệu này mô tả thông tin kỹ thuật tích hợp với Cổng thanh toán VNPAY

STT Hệ thống thanh toán Link download
1 THANH TOÁN PAY Downloads
2 THANH TOÁN BẰNG MÃ TOKEN Downloads
3 THANH TOÁN TRẢ GÓP Downloads
4 THANH TOÁN ĐỊNH KỲ Downloads

Code demo tích hợp

STT Ngôn ngữ Link download
1 PHP Downloads
2 C# Downloads
3 Python Downloads
4 Java Downloads
5 NodeJs Downloads

Tích hợp SDK Mobile Cổng thanh toán VNPAY

STT Hỗ trợ ngôn ngữ LT/Framework Download Hướng dẫn
1 IOS Native Tải về code demo Tài liệu tích hợp
2 IOS Native Swift Tải về code demo
3 Android Native Tải về code demo
4 React Native Tải về code demo

Code tích hợp cho OpenSource

STT Download Hướng dẫn
1 WooCommerce trả góp Downloads
2 WooCommerce pay Downloads Hướng dẫn cài đặt và thanh toán
3 OpenCart 2.x-3.x Downloads Hướng dẫn cài đặt và thanh toán
4 OpenCart 1.x-2.x (No extension) Downloads Hướng dẫn cài đặt và thanh toán
5 Magento 1.x Downloads
6 Magento 2.x Downloads Hướng dẫn cài đặt và thanh toán
7 Joomla VirtueMart 2x-3x Downloads Hướng dẫn cài đặt và thanh toán