Liên hệ

Trong trường hợp Quý khách cần thêm thông tin hoặc cần hỗ trợ. Vui lòng liên hệ với các đầu mối thông tin liên hệ sau.

Liên hệ hỗ trợ Kinh doanh

Quý khách vui lòng liên hệ: Email: kdctt@vnpay.vn

Liên hệ Chăm sóc khách hàng

Quý khách vui lòng liên hệ tổng đài: 1900 55 55 77 hoặc Hotline: *3388 / 024.38.291.291 Email: khdn.cskh@vnpay.vn

Liên hệ hỗ trợ Kỹ thuật

Quý khách vui lòng liên hệ hotline: 0854 365 247 hoặc email: kythuatctt@vnpay.vn

Xin lưu ý:

Số hotline của kỹ thuật: chỉ hỗ trợ các vấn đề về tích hợp, hệ thống của Website/App kết nối tới Cổng thanh toán VNPAY. Các dịch vụ khác vui lòng liên hệ tới tổng đài CSKH của VNPAY.