Giới thiệu

Lập trình viên có thể tự code theo Tài liệu đặc tả kết nối của VNPAY hoặc sử dụng code mẫu mà VNPAY cung cấp để tích hợp vào trong phần mềm của đơn vị.

Hiện VNPAY đã hỗ trợ demo cho các Ngôn ngữ lập trình: PHP, C#, Python, Java, NodeJS.

Chú ý: Website tích hợp cần được mở ra internet để máy chủ của VNPAY có thể gửi yêu cầu cập nhật kết quả thanh toán. Nếu máy chủ của quý khách chưa đưa được ra Internet, vui lòng liên hệ với VNPAY để được hỗ trợ trực tiếp trong quá trình tích hợp.

Thông tin cấu hình

Mỗi website sẽ được VNPAY cấp 02 thông tin cấu hình để định danh website đó trên hệ thống Cổng thanh toán:
vnp_TmnCode: Mã của Website được khai báo tại hệ thống Cổng Thanh toán VNPAY
vnp_HashSecret: Chuỗi bí mật sử dụng để kiểm tra toàn vẹn dữ liệu khi hai hệ thống trao đổi thông tin (checksum)
URL thanh toán: https://sandbox.vnpayment.vn/paymentv2/vpcpay.html
URL API truy vấn: Giống API Hoàn trả
API Hoàn trả: https://sandbox.vnpayment.vn/merchant_webapi/merchant.html
Nếu chưa có thông tin vnp_TmnCode,vnp_HashSecret: vui lòng đăng ký thông tin kết nối CTT VNPAY: đăng ký ngay tại đây

Thông tin thẻ test

Để thực hiện giao dịch thành công trên môi trường test. Quý khách vui lòng sử dụng thông tin thẻ sau:

Ngân hàng: NCB
Số thẻ: 9704198526191432198
Tên chủ thẻ:NGUYEN VAN A
Ngày phát hành:07/15
Mật khẩu OTP:123456

Quý khách có thể sử dụng thêm thẻ test tại đây

Timeline

Tích hợp Cổng thanh toán VNPAY
Cài đặt Code
Cài đặt Code

Từ 01 đến 07 ngày

Test Tích hợp
Kiểm tra tích hợp

0.5 đến 01 ngày

Golive kết nối
Golive kết nối

Ngay sau khi ký hợp đồng và kịch bản SIT